Sunday, February 11, 2018

Fried corn poha chivda/ ಕರಿದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಚೂಡಾ

Fried corn poha chivda/ 

ಕರಿದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಚೂಡಾ


ಅವಲಕ್ಕಿ ಚೂಡಾ ಅಥವಾ ಚುರಮುರಿ ಚೂಡಾ ತಿಂದು ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಚೂಡಾ ಖಂಡಿತ ವಾಗಿಯೂ  ಒಂದು  ಒಳ್ಳೆಯ ಚೂಡಾ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. 
ಸಾಮಗ್ರಿ 
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ  ಅವಲಕ್ಕಿ (ಹಸಿದು) 200 ಗ್ರಾಮ 
ಕರಿಯಲು ಎಣ್ಣೆ
ಶೇಂಗಾ 2 tbsp
ಪುಠಾಣಿ1 tbsp
ಖಾರದ ಪುಡಿ 1 tbsp
ಉಪ್ಪು
ಸಕ್ಕರೆ 2 tsp
ಕರಿಬೇವು  ಎಲೆಗಳು
ಲಿಂಬುಫೂಲ(citric powder) ಚಿಟಿಕೆ
ವಿಧಾನ
ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಬುಫೂಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರಿ.
 ಬಾಣಲಿ ಕಾಯಲು ಇಟ್ಟು  ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ.
ಎಣ್ಣೆ ಕಯ್ದ ನಂತರ  ಜಾಲರಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ  ಸ್ವಲ್ಪ  ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಗಿ  ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ  ಹಸಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಯನ್ನು  ಕರಿದು  ಒಂದು  ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ
ನಂತರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ  ಶೇಂಗಾ, ಪುಠಾಣಿ, ಕರಿಬೇವು ಎಣ್ಣೆ ಯಲ್ಲಿ  ಕರಿದು ಕೊಳ್ಳಿ.
ಕರಿದ  ಎಲಎಲ್ಲಾ ಪದಾಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ  ಪುಡಿ ಮಮಾಡಿಕೊಂಡ  ಸಕ್ಕರೆ, ಖಾರದ ಪುಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ.
ಸರಿಯಾಗಿ  ಕಲಿಸಿದರೆ  ಕರಿದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಚೂಡಾ  ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.Tuesday, October 4, 2016

silk thread jhumkas

silk thread jhumkas

it has been  a long time since my last post.I have been making additions to my art skills  like kundan rangoli making,beads Jewellery making silk tread jhumkas and recipes .However,I have not been  able to post regularly...
here comes  one more post to my Jewellery making craft.yes this is very much in trend now!silk thread Jewellery !
I have  made only jhumkas.yet to make necklaces and bangles.I must say this definitely needs lot of patience but after loking at the finished  product  definitely  feels it's  a very relaxing,creative  art!Its worth time and patience.
here are some of the pictures!
Thursday, February 25, 2016

Bag from ecycled jeans

A bag from recycled jeans

I mentioned in my last post that I have been very keen on trying a bag from old jeans outfits.The idea behind is to recycle the jeans fabric.

I found my daughter's dungarees of 3T size which she no longer is wearing.I have cut the top part & joined the bottom parts retaining the frills which has given the bag its look.

I have used the belts of the dungarees to make the handles using some extra jeans fabric.

Just to add some element of interest to the old fabric attached the colourful lace.

However could not put zipper or Velcro for the closure as I am afraid my light duty machine might breakdown.

Here is the picture of that cute little bag.Saturday, February 20, 2016

YET ANOTHER BAG

Yet another bag


I know I have been posting more about making bags of late.Making bags has become kind of irresistible for me.
A few days back I saw my neighbour Shruti carrying a very beautiful handbag made out of recycled jean pants.
It caught my attention and I could not wait to try one.
However I was hesitant to stitch a bag of jean material in the first try.So was constantly thinking what material to use to try out. Then I remembered the top part of a trouser used to make a tote bag is still unused.

I took the unused part of trousers n started.It did not take more than 30 minutes to finish it off.
This time I put a magnetic snap instead of using a zipper.


Here comes the twin of my first tote bag embellished with flip-flop patch work.
This is not only a best out of waste project but also a good example of reusing old trousers or reusing old pants.
Monday, February 1, 2016

A tote for files

A tote for files

Just like last year my journey of at least one project a month continues in 2016 too! I know I am yet to update the projects for some months in 2015. 
This tote bag is stitched to fit files or to carry the documents. Hence this odd shape.
This is stitched for a friend of mine who wanted to make use of the blouse piece that she no longer wanted to stitch into a blouse.
Here are more pictures of the tote - my project for January 2016!

Sunday, December 13, 2015

a beautiful tote

Tote bag


I stitched this beautiful tote bag yesterday.

Even before it was completly stitched my daughter declared this is hers! :-)

She is very fond of footwares so I embellished the plain fabric with flip-flop patchwork using some jeans fabric n lace.
A small red bead is added to make the flip-flops attractive!!
Here are the pictures!!

Did I mention that? Ohh no forgot!!
This bag is stitched using fabric from old pants!!
 reuse,recycle,remodel your old clothes to something useful yet again!


Thursday, December 10, 2015

A frock

A frock

I stitched yet another frock for my younger daughter. This is also a November 2015 project.
Hope u all like this.
Here are the pictures.


kantha work cushion covers

Kantha work cushion covers

I did kantha work hand embroidery on small cushion covers.
This is also one of the projects I completed in the month of November. 

old saree to new

Reviving an old saree

I had this old saree of 6 years.For some reasons I have not worn this more than four times.I did not like the border much.It has been lying in the cupboard since a long time  and I am thinking what to do with this?
Should I donate it to someone?just when I was thinking what to do with this saree, I got this idea to attach beautiful n colourful lace to give it a new life!
This is my first try at making a designer saree you can say.Taking  little steps.
Along with the saree I also attached the lace to the sleeves of the blouse!
Walla....how beautiful n colourful  my saree looks now??
I just can't wait for an occasion to wear this now!!
Here are the pictures.
Old saree

Colourful lace bought for it.

Saree n blouse after the lace is attached

Sunday, September 27, 2015

Projects for september

Projects for September

After stitching a frock in august and finishing small kutchwork cushion cover projects, I had to take up few sewing projects for this month of September just out of necessity. 17th was Ganesha festival of this year. My colony celebrates Ganesha festival for two days & several cultural activities are organised.one such activity was the skit 'samudra manthana'. my daughter Prachi was also a part of it .she was offers d role of parijatha flower which comes out during samudra manthana.
Now my part was to stitch a costume for the role. I had to stitch an orange color blouse & off white saree.
I bought orange color brocade material  for the blouse ,stitched it using some decorative laces.
For the saree I used my old off white saree .I cut it  & stitched a small  ready to wear saree out of it.
For my younger daughter shripriya's role of chandra ,I used off white gold striped blouse piece to stitch a sleeveless frock.She just stood on the stage at the end of the play .I am very thankfully to my colony friend Pallavi Rao for allowing me to use the video recording of the skit.please find the link to Samudra manthana .
Thanks Pallavi.
Another stitching project was a top for my daughter for her bharatanatyam class.
This was fast done in 40 minutes.
Here are the pictures of the costumes stitched for the skit and dance that sum up my projects for September.
Now thinking of projects for October!


Friday, August 21, 2015

A frock

A frock

It has been four months since my last post.Just as resolved- a project every month I have been posting my monthly projects till march.In April I conducted summer camp for my daughter and her friends.please find the links here. May was travel  and family time.June was again settling time as school reopened. I say it really takes time to get into routine after the summer vacations.As such I did not find myself doing any art and craft activity. In July I stitched a small frock for my daughter for daily use. The picture is posted below.
August is already here and I am happy that I have kept up my resolution of a project a month.I did  kutchwork embroidery on3 pillow covers.here are the pictures of the cushion covers :)
Tuesday, March 24, 2015

pillow case/cushion covers

Pillow covers

Look at the above square pillow!!( cushion). Isn't it very colourful? By now you can make out that this pillow case is stitched using bits of fabrics.
I have made a new year resolution to take up a new project each month and complete it and also to work with bits of fabric that have been lying filled up in a small plastic drum. As  a best out of waste project and to use the scraps this project pillow case was taken up in the month of January.
February was all baking as my convection microwave was servised and I could use the convention mode which had not been able to do for some reasons.
 I made 4 such colourful pillow cases which have become my daughter's favourite :)what do you think!?? 
March is all study.... n kids exam time ;)